VAD KAN DU UPPNÅ?
 

ETT LÄTTARE OCH SKÖNARE LIV

Det är vanligen förvånande för människor hur lätt och snabbt deras största livsproblem kan börja röra på sig och försvinna när de har kunskapen att reda ut hur ett problem uppstår. Eftersom du även kan skilja ut vad som är "orsak" snarare än "verkan" i problemet kan du bli av med det för gott. Du får allt färre problem att tampas med istället för att de läggs på hög och livet blir allt lättare, skönare och roligare att leva.

 

LÄR KÄNNA DIG SJÄLV OCH HUR DU FUNGERAR

Ju bättre du förstår dig själv desto större blir din möjlighet att påverka det som händer i ditt liv. När du upptäckt nyckeln till din inre visdom, och börjar kunna se och eliminera hinder på vägen kommer det att uppenbara sig ett helt landskap av upptäckter. Vad innebär livskvalitet för dig? Hur ser din inre kommunikation ut? Vad är det som är dina respektive andras tankar och värderingar? Har du föreställningar som inte stämmer med verkligheten? Vem är du bakom alla "självbilder" och "berättelser" om dig själv? Vad har dina känslor att berätta för dig? Hur hänger allt ihop - ditt andliga, mentala, känslomässiga och fysiska jag - är allt separerat eller hänger allt samman i en enda enhet? Vad påverkar vad?

 

KLARVAKET NÄRVARANDE I NUET

När du kommer i kontakt med dig själv och börjar slappna av som den du verkligen är, avtar oron för vad andra tycker. Du kan kommunicera mer effektivt, med mer förståelse för dig själv och andra, och därmed uppnå mer samhörighet med andra människor. Du blir mer klarvaket närvarande i nuet, med allt som det är, och därför mer avspänd och lugn. När du är i samklang med dig själv får du dessutom en ovärderlig tillgång till din egen inre visdom, vilket ger dig allt mer klarsynthet. Du blir bättre på att se orsak och sammanhang samtidigt som du kan använda dina känslor som tydliga vägvisare.

 

UTVECKLAS INOM SKAPANDE, STUDIER OCH IDROTT

När du är närvarande i dig själv och med allt som det är kan du även uppnå dina önskemål på ett enklare, effektivare och mer inspirerande sätt. Det kan vara inom t.ex. musik, konst, dans, teater och sport eller inom arbete och studier. När du även förstår hur din uppmärksamhet och intention påverkar dina resultat, kan du börja fokusera på det väsentliga i t.ex. scenframträdanden och idrottsevenemang. Genom detta kan din inre skapandeförmåga blomma ut och det som tidigare bara var tillfälliga "magiska ögonblick" kan istället bli allt mer självklara. För många ändrar sig syftet med deras skapande helt naturligt i och med detta. Från att ha varit självfokuserade på att bli "OK" genom prestationer och andras gillande, inser de att de redan är fullständigt OK som de är, och kan istället ägna sig åt att bidra med sitt unika skapande.