LIVSHANDBOKEN

 

Har du någon gång önskat att du hade en handbok för att leva ditt liv på bästa sätt? En handbok som talar om för dig hur du ska göra i olika situationer och som har svaren på alla dina frågor när du känner dig vilsen? Eller har du blivit van att söka dina svar hos andra människor, för att du tror att de alltid vet bättre än du?

Tänk om en sådan livshandbok redan är i din ägo utan att du vet om det. Tänk om den hela tiden har funnits förvarad inom dig, inbyggd och tillgänglig vilket ögonblick som helst, väntandes på dig - men dold. Tänk om du har missat den under hela ditt liv för att du har letat efter svaren utanför dig själv, hos andra, istället för hos dig själv.

Tänk dig glädjen i att upptäcka att handboken finns där och att lära dig använda den. Tänk dig att lära känna igen ditt eget livs landskap och börja lyckas navigera där du tidigare har varit vilsen. Tänk om problem som du kanske trodde att du var fast i för resten av livet eller som du hade tagit på dig, som om de vore din identitet, börjar röra på sig och försvinna. Tänk dig att du äntligen kan börja vara den du verkligen är och leva ditt liv så som du vill leva det. Tänk dig vilken lättnadskänsla!

LearningMethodsTM är ett sätt att se om du kan hitta en sådan handbok inom dig och börja läsa den. Beroende på vilket svar du finner, kommer du att ta olika vägar i ditt liv. Har du ingen handbok finns inte så mycket annat val än att fortsätta försöka hitta svaren utanför dig själv och hoppas på det bästa. Men, om inte du själv vet vad som är bäst för dig, hur ska då någon annan kunna veta det?

Om det visar sig att du faktiskt har en livshandbok inbyggd i dig har du något som är mer värt än du kanske någonsin vågat drömma om. Då har du den inbyggda förmågan att själv veta vad som är bäst för dig i olika situationer i livet. Förmågan att kunna guida dig själv och verkligen ta dig dit du vill.

Om du har en livshandbok inom dig är LearningMethods även ett sätt att lära dig börja läsa den.

Du får lära dig hur du:

Genom dina egna sinnen, känslor, uppmärksamhet och erfarenheter får fram den information du behöver för att lösa ett problem eller få svar på en fråga.

Genom din egen intelligens och ett klart tänkande själv kan sortera och förstå informationen på ett konstruktivt och sanningsenligt sätt så att den blir användbar för dig.

Utifrån den förståelsen kan göra praktiska val, beslut, åtaganden eller förändringar i vardagen på ett sätt som leder dig dit du önskar.

(Fritt ombearbetad text efter en text av David Gorman, grundare av LearningMethodsTM