METODIK

 

I Learn2Learn använder jag mig av metoden LearningMethodsTM samt av mina egna erfarenheter och metoder från mina snart 30 års undervisning, där jag utgår från en helhetssyn på människan. Första gången du kommer till mig ger jag dig en introduktion om alla de fantastiska egenskaper vi människor har inom oss, som kan hjälpa oss att komma till klarhet i våra liv. En sådan introduktion brukar ge ett "helikopterperspektiv". När vi därefter tillsammans löser ett aktuellt problem som du önskar få hjälp med, förklarar jag mera hur vi går tillväga, så att du i allt högre grad kan använda metoden på egen hand.

 

Jag lär jag dig till exempel hur du kan undersöka en tidigare konkret situation då problemet eller symtomet gav sig till känna. Genom att rulla "filmen" så långsamt att du kan iaktta vad som hände i varje "stillbild" i händelsen, kan du rekonstruera vad som utlöser symtomet. När du även har identifierat och klargjort de tanke-, uppmärksamhets- eller beteendevanor som är orsaken till problemet, visar jag dig hur du kan lösa upp de eventuella övertygelser som ligger bakom genom kraftfulla frågor.

 

Till sist lär jag dig hur du kan praktisera dina nya insikter i vardagen så att du verkligen uppnår den förändring du önskar. Vi kommer överens om hemuppgifter som du kan göra till nästa gång, då jag vägleder dig vidare.

Dessa lektioner sker individuellt, i mindre grupper eller med par. Jag erbjuder även coaching och samtalsstöd i mer eller mindre akuta krissituationer.  Läs mer