If we can really understand the problem, the answer will come out of it,
because the answer is not separate from the problem - Krishnamurti

SYMTOMEN VISAR DIG VÄGEN

 
Oftast kan vi själva lösa de problem som dyker upp i våra liv. Men ibland kan de vara så kniviga att vi inte riktigt vet hur vi ska göra. Då är det lätt hänt att vi går vilse i snårskogen av olika "behandlingsmetoder". T.ex betraktar vi ofta symtom och känslor som problem och försöker eliminera dessa istället för att försöka förstå vad som orsakat dem. När vi "behandlar" symtom försvinner de kanske för en stund men risken är stor att orsaken kvarstår och att symtomen återkommer med ännu större kraft.
 

UTBILDNING ISTÄLLET FÖR BEHANDLING

I denna metod utgår vi istället från hypotesen att vi är "hela" som människor och att symtomet bara är en "väckarklocka", som visar att vi gått i vägen för oss själva på något vis. Ett exempel kan vara när vi blir spända och får ont. Då ligger inte lösningen i muskelavspänning. Det kanske hjälper en kort stund men så länge orsaken till muskelspänningen finns kvar kommer problemet att komma tillbaka. 

Lösningen ligger snarare i att identifiera hur spänningen uppstått: Vad var det du gjorde som gjorde kroppen spänd? Vad tänkte du på? Vad hade du uppmärksamheten på? Vad försökte du göra eller kontrollera? Hur gjorde du en annan gång när du kände dig avspänd och fri i en liknande aktivitet? När du förstår vad du gör som skapar spänningen och slutar göra så, får du muskelavspänningen på köpet.

Jag lär dig med andra ord att att observera dina tankar, uppmärksamhet, känslor och beteende, både när det varit "bra" och "dåligt". Tack vare denna undersökning kan du upptäcka skillnaden i dina beteenden och vad som egentligen styr ditt beteende. 

 

ORDNING PÅ KORTEN

För att göra din inre värld mer begriplig, lär jag dig olika verktyg och principer för hur du kan förstå och sortera din inre information lättare. Jag visar även hur du kan vara noggrann i ditt undersökande och ställa kraftfulla frågor dig själv. 

En liknelse kan vara att din inre information om ditt problem, är som en kortlek du slänger upp på bordet. Det är först en enda röra. För att reda upp i röran behöver du först se om det saknas något kort för att kunna göra kortleken fullständig, alltså få fram all nödvändig information kring problemet. Du behöver även sortera bort kort som inte hör till kortleken, så att du slipper förvilla dig i spekulationer och efterkonstruktioner som inte har med problemet att göra

När bara de nödvändiga och riktiga korten med fakta finns kvar på bordet behöver du sortera dem på ett begripligt sätt. Dels behöver du veta vilka som innebär en "orsak" och vilka som innebär en "verkan", så att du kan identifiera och eliminera det verkliga problemet (orsaken) och inte ge dig på den omöjliga uppgiften att ta bort symtomet (verkan av problemet). Och dels behöver du känna igen vilka kort som indikerar begränsande föreställningar om dig själv och verkligheten samt vilka kort som visar sanningsenlig information. På så vis kan du hitta och rätta till de missförstånd som legat bakom och skapat problemet.

När du har fått insikt om och börjat se igenom de bakomliggande övertygelser som styrt ditt beteende in i det oönskade problemet, lär jag dig välja den väg som leder dig dit du önskar. När du själv kan förstå din egen inre information, vilket brukar gå mer per automatik efter hand, kan du lättare lära av dina problem och börja agera på ett sätt som är i samklang med din natur och vad du önskar uppnå. 

 
Give a man food and feed him for a day; teach a man how to grow food and feed him for a lifetime.
 

EXPERIMENT, UTVÄRDERING OCH PRAKTIK

När du hittat en hypotetisk lösning på ditt problem lär jag dig vidare hur du kan göra praktiska experiment för att testa hypotesen. Detta kan antingen ske under min vägledning, tex med ditt instrument, eller så kan experimentet ske ute i någon av de vardagliga situationer där problemet brukar uppstå, som tex på en scen, socialt sammanhang eller hemma med familjen. 

När du har testat experimentet får du sedan lära dig hur du kan utvärdera det på ett noggrant sätt. Då slipper du missförstå resultatet och skaffa nya falska övertygelser. Istället kan du dra konstruktiv lärdom av det. Därefter är det antingen tillfälle för fler experiment eller så är det dags för sista steget där du lär dig hur du praktiskt kan omsätta dina nya insikter i handling, med nya konstruktiva vanor som leder dig dit du önskar. Detta är en lika stor och viktig del av inlärningen.

UTVECKLAS INOM KONSTNÄRLIGA ÄMNEN, IDROTT OCH STUDIER

Metodiken kan förutom att användas på en mängd olika livsproblem även med stor fördel användas om du vill utvecklas inom ett visst område, t.ex. inom musik, konst, dans, teater, sport, arbete och studier. Tillsammans undersöker vi hur du kan lära dig det du önskar på ett enklare, effektivare och mer inspirerande sätt, där även ditt unika uttryck kan blomma ut. 

Detta gör vi på samma sätt som när vi löser ett problem. Alltså genom att du lär dig förstå dina upplevelser och identifiera vad det är som gör att det går "dåligt" när det går "dåligt" och "bra" när det går "bra". Vad tänkte du på? Var hade du uppmärksamheten? Vad försökte du göra eller kontrollera? Precis som när vi löser ett problem får du lära dig att identifiera varför du gör som du gör i olika situationer. 

På så vis kan du även här genomskåda de idéer och föreställningar som hindrat dig att komma vidare i din utveckling och få till stånd en grundläggande och förändring.

 
There is no end to education. It is not that you read a book, pass an examination, and finish with education. The whole of life, from the moment you are born to the moment you die, is a process of learning - Krishnamurti