BODIL RUMMELHOFF

 

...en mängd olika metoder för att få bort symtomen men fick ingen bestående hjälp och efter flera års misslyckade försök reste jag till London för att prova det som numera heter LearningMethodsTM. Det var första gången någon ställde undersökande frågor till mig om vad jag tänkte på eller höll på med när symtomen gav sig till känna, och sedan hjälpte mig att klargöra mina egna svar. Plötsligt blev orsaken till mina symtom tydlig. Jag hade en felaktig föreställning om att jag måste spela perfekt för att platsa i Filharmonikerna, och trodde att jag kunde göra det genom att kontrollera mig själv och mitt spel på olika sätt. Allt detta gjorde mig spänd, stressad och orolig, vilket ledde till att jag istället presterade på en sämre nivå än jag annars skulle ha gjort.

Jag förstod också att jag hade trott att det var andra som krävde perfektion av mig fast det egentligen var jag själv. Dessutom hade jag kopplat ihop min prestation med mitt värde som människa. Den mest provocerande upptäckten var att allt jag gjort för att förbättra mitt spel, i själva verket var det som slagit krokben för mig och mitt musicerande.

När jag inte längre såg kontroll och perfektion som mål kunde jag istället ägna mig helt åt att musicera och symtomen försvann ett efter ett. Musiken inom mig kunde äntligen komma till fullt uttryck och jag blev både en bättre och lyckligare musiker. Det allra bästa var att jag upptäckte att jag är precis samma hela jag, oavsett hur jag lyckas. När jag kände hur min självkänsla och livsglädje ökade tack vare dessa insikter väcktes mitt intresse att hjälpa andra, och genomförde den 3-åriga lärarutbildningen i LearningMethodsTM i London, 1992-95.

Efter hand upptäckte jag att det inte längre var mitt största intresse att arbeta i en symfoniorkester och sa upp mig 1995 för att kunna ägna mig åt att bygga upp min utbildningsverksamhet "Learn2Learn". Sedan snart 30 år har jag hjälpt ett stort antal människor från alla yrkesgrupper, däribland många framstående scenartister att leva ett enklare, roligare och mer framgångsrikt liv. Detta har skett både genom min egen verksamhet samt på olika musikhögskolor och professionella musikintitutioner. 1997-2009 var jag även anställd som lärare på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm i ”Kreativ inlärning och problemlösning”, där jag utbildade studenterna i att frigöra sin inre potential samt att må bra på alla plan i sitt musikeryrke.

Sedan min utbildning i London, då teman som närvaro i nuet, uppmärksamhet, intention, helhet och "låta allt vara som det är i stunden"  var några av mina centrala insikter, har jag fortsatt att utforska medvetandet och vår sanna natur. Dels på egen hand men även med hjälp av många andra lärare som t.ex. Toni Packer, Marshall Rosenberg, Candace O´Denver, Scott Kiloby och Rupert Spira vilket har gett mig än djupare insikter om mig själv och hur jag kan hjälpa andra människor att vara levande i sig själva och sin omvärld.

Jag arbetar utifrån en helhetssyn på människan vilket innebär att jag arbetar med sambandet mellan vårt själsliga, mentala, känslomässiga och fysiska jag. Min vision är att hjälpa människor att kunna finna svaren på sina livsfrågor inom sig själva, finna vägen hem till sig själva och därigenom uppnå verklig lycka.Sagt om Bodil
Var LearningMethods lärts ut
Kontakt för mer info eller bokning!​